Kompensuojami gaminiai

UAB „Ortopedijos priemonės“ yra sudarę sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau OTP).

UAB „Ortopedijos priemonės“ gaminių kataloge pateikiami apdraustiesiems kompensuojami gaminiai su techniniais aprašymais, skyrimo diagnozėmis ir kompensavimo laikotarpiu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog kataloge pateikti ir nekompensuojami gaminiai, neįtraukti į kompensuojamų OTP sąrašus.


Ortopedijos priemonių katalogas

Žiūrėti AtsisiųstiKompensuojamosios OTP gali būti skiriamos šiais atvejais:

  • kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;
  • kai apdraustasis konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje;
  • kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Ortopedinių techninių priemonių išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, priklausomai kuriai draustumo grupei priklauso pacientas.


100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

  • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • vaikams;
  • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;
  • vaikams, kai avalynės dydis yra didesnis nei 36.


80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

  • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
  • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
  • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.